Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πυθιονίκαις (11.1-11.16)

ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙΣ XI

ΘΡΑΣΥΔΑΙΩΙ ΘΗΒΑΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑΔΙΕΙ


Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτι, [στρ. α]
Ἰνὼ δὲ Λευκοθέα
ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηΐδων,
ἴτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ
4ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων
5 θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας,

Ἰσμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων θῶκον, [αντ. α]
ὦ παῖδες Ἁρμονίας,
ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωΐδων
στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν,
9ὄφρα θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν
10 γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ

ἑπταπύλοισι Θήβαις [επωδ. α]
χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας,
ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν
τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών,
15 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα
νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα.

ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΔΑΙΟ ΤΟΝ ΘΗΒΑΙΟ,

ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΩΝ


Του Κάδμου κόρες, ω Σεμέλη εσύ, [στρ. α]
που γειτονεύεις με του Ολύμπου τις θεές,
κι ω Λευκοθέα Ινώ,
συθάλαμη με τις Νεράιδες του γιαλού,
πάρτε την αριστογέννα μάνα του Ηρακλή
4κι ελάτε στη Μελία,
μες στο άδυτο του θησαυρού με τα χρυσά τριπόδια,
5που απ᾽ τους άλλους πιότερο τον τίμησε ο Λοξίας

και Ισμήνιο τον είπε, [αντ. α]
τον θώκο των αλάθητων των μάντεων.
Εκεί και τώρα σας καλεί ο θεός, της Αρμονίας ω κόρες,
να συναχθείτε όλες μαζί, ο ντόπιος στρατός των ηρωίδων,
9τη δίκαιη τάξη την ιερή να υμνήσετε και την Πυθώ
10και τον δικαιοκρίτη ομφαλό της γης,
την ώρα την εσπερινή,

τιμώντας την εφτάπυλη τη Θήβα [επωδ. α]
και της Κίρρας τους αγώνες,
εκεί που ο Θρασυδαίος τη μνήμη της εστίας
της πατρικής ζωντάνεψε και τρίτο τής χάρισε στεφάνι,
15σαν νίκησε στις εύφορες πεδιάδες του Πυλάδη
που τον Ορέστη τον Λάκωνα είχε για φίλο·