Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πυθιονίκαις (8.1-8.20)

ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙΣ VIII

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ


Φιλόφρον Ἡσυχία, Δίκας [στρ. α]
ὦ μεγιστόπολι θύγατερ,
βουλᾶν τε καὶ πολέμων
ἔχοισα κλαῗδας ὑπερτάτας
5 Πυθιόνικον τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ.
τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς
ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ·

τὺ δ᾽ ὁπόταν τις ἀμείλιχον [αντ. α]
καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ,
10 τραχεῖα δυσμενέων
ὑπαντιάξαισα κράτει τιθεῖς
ὕβριν ἐν ἄντλῳ, τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μάθεν
παρ᾽ αἶσαν ἐξερεθίζων. κέρδος δὲ φίλτατον,
ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι.

15 βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ. [επωδ. α]
Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος οὔ νιν ἄλυξεν,
οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων· δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ
τόξοισί τ᾽ Ἀπόλλωνος· ὃς εὐμενεῖ νόῳ
Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον
20 υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ.

ΟΓΔΟΟΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΤΟΝ ΑΙΓΙΝΙΤΗ,

ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΠΑΛΗΣ


Ευγενική Ησυχία, ω της Δικαιοσύνης θυγατέρα, [στρ. α]
που κάνεις τις πόλεις να προκόβουν
και που τα υπέρτατα κλειδιά κρατάς
των συνελεύσεων της ειρήνης και των πολέμων,
την τιμή για την πυθική νίκη του Αριστομένη
5μ᾽ ευμένεια υποδέξου.
Γιατί εσύ ξέρεις καλά το ευγενικό να δέχεσαι
και πάλι στην ώρα την πρεπούμενη να το γυρνάς.

Αλλά όταν μες στην καρδιά του ανθρώπου [αντ. α]
το άσβηστο μίσος έχει ριζώσει,
10εσύ τη βία των εχθρών σου τραχιά την αποκρούεις
και την υπεροψία στη θάλασσα γκρεμίζεις.
Εσένα ο Πορφυρίων δεν σ᾽ είχε μάθει,
όταν με αλαζονεία σε προκαλούσε.
Το κέρδος το καλύτερο είναι εκείνο
που κάποιος με τη θέληση του νοικοκύρη παίρνει.

15Η βία τον υπερφίαλο [επωδ. α]
θά ᾽ρθει μια μέρα που θα τον καταστρέψει.
Μήτε ο Τυφώνας ο εκατοντακέφαλος,
ο Κίλικας δεν το ξέφυγε
μήτε, βέβαια, ο βασιλέας των Γιγάντων·
δαμάστηκαν απ᾽ τον κεραυνό και τα βέλη του Απόλλωνα
που δέχτηκε μ᾽ ευμένεια του Ξενοκράτη τον γιο,
20σαν ήρθε από την Κίρρα με Παρνασσού κλαδί στεφανωμένος
και συνοδεία έχοντας δωρική γιορταστική πομπή.