Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πυθιονίκαις (11.33-11.48)


μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ᾽ Ἑλένᾳ πυρωθέντας [στρ. γ]
Τρώων ἔλυσε δόμους
ἁβρότατος. ὁ δ᾽ ἄρα γέροντα ξένον
35 Στροφίον ἐξίκετο, νέα κεφαλά,
36Παρνασσοῦ πόδα ναίοντ᾽· ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει
πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖς.

ἦρ᾽, ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, [αντ. γ]
ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν
τὸ πρίν· ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου
40 ἔβαλεν, ὡς ὅτ᾽ ἄκατον ἐνναλίαν;
41Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν
φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ {χρὴ} ταρασσέμεν

ἢ πατρὶ Πυθονίκῳ [επωδ. γ]
τό γέ νυν ἢ Θρασυδᾴῳ,
45 τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει.
τὰ μὲν ‹ἐν› ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι
Ὀλυμπίᾳ τ᾽ ἀγώνων πολυφάτων
ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις,


την κόρη την προφήτισσα παίρνοντας στον λαιμό του [στρ. γ]
κι αφού για χάρη της Ελένης επυρπόλησε
34των Τρώων τα σπίτια και την ευδαιμονία τους εχάλασε.
Όμως ο Ορέστης, το νιο το παλικάρι, στον γέρο φίλο του
35έφτασε, στον Στρόφιο, που κατοικούσε
36στου Παρνασσού τα ριζοβούνια·
και σαν επέρασε καιρός, με τη βοήθεια του Άρη
τη μάνα του τη σκότωσε
κι έπνιξε τον Αίγιστο στο αίμα.

Ωστόσο, φίλοι, μήπως παρασύρθηκα [αντ. γ]
και τρίστρατο μπλεγμένο πήρα,
ενώ πρωτύτερα σε ίσιο τραβούσα δρόμο;
ή μήπως κάποιος άνεμος έξω απ᾽ την πορεία μ᾽ έριξε
40σαν βάρκα μες στο πέλαγο;
Όσο για σένα, Μούσα, αν με αμοιβή
συμφώνησες να δίνεις τη φωνή σου,
κι έργο σου είναι κάθε φορά
τούτο ή τ᾽ άλλο ν᾽ ανακινείς μ᾽ ασημωμένη γλώσσα,

τώρα είναι η σειρά του Πυθόνικου, του πατέρα, [επωδ. γ]
45και του Θρασυδαίου, που δόξα τούς λαμπρύνει κι ευφροσύνη.
Από καιρό με το άρμα τους εκέρδισαν τη νίκη
στης Ολυμπίας τους ξακουστούς αγώνες
κι απόχτησαν με τ᾽ άτια τους της φήμης την αχτίδα
που γοργά τριγύρω απλώνεται.