Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πυθιονίκαις (7.1-7.22)

ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙΣ VII

ΜΕΓΑΚΛΕΙ ΑΘΗΝΑΙΩΙ ΤΕΘΡΙΠΠΩΙ


Κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι [στρ.]
προοίμιον Ἀλκμανιδᾶν εὐρυσθενεῖ
3/4 γενεᾷ κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν ἵπποισι βαλέσθαι.
5/6 ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι
ἐπιφανέστερον
Ἑλλάδι πυθέσθαι;

πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ [αντ.]
10 Ἐρεχθέος ἀστῶν, Ἄπολλον, οἳ τεόν
11/12 δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν.
13/14 ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, μία δ᾽ ἐκπρεπής
15 Διὸς Ὀλυμπιάς,
δύο δ᾽ ἀπὸ Κίρρας,

ὦ Μεγάκλεες, [επωδ.]
ὑμαί τε καὶ προγόνων.
νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω τι· τὸ δ᾽ ἄχνυμαι,
20 φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα. φαντί γε μάν
οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν
θάλλοισαν εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΚΛΗ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟ,

ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ


Των Αθηνών η πόλη η μεγάλη [στρ. α]
είναι το πιο όμορφο προοίμιο
3/4για να τεθεί θεμέλιο στον ύμνο
της τρανής των Αλκμεωνιδών γενιάς
για τη νικηφόρα ιπποδρομία τους.
5/6Γιατί σε ποιά πατρίδα, σε ποιόν οίκο
θα μπορούσες να κατοικήσεις και να πεις
7πως είναι τ᾽ όνομά τους πιο ξακουστό
μες σ᾽ όλη την Ελλάδα;

Γιατί σ᾽ όλες τις πόλεις συζητούν [αντ. α]
10για του Ερεχθέα τους πολίτες
11/12που χτίσανε στην ιερή Πυθώνα
τον θαυμαστό σου, Απόλλωνα, τον δόμο.
13/14Κι έχω για οδηγό μου πέντε στα Ίσθμια νίκες,
15και μία ξεχωριστή στου Δία την Ολυμπία,
κι ακόμη δύο στην Κίρρα,

ω Μεγακλή, που κέρδισες εσύ κι οι πρόγονοί σου· [επωδ. α]
και για τη νέα σου επιτυχία μεγάλη είν᾽ η χαρά μου·
μόνο λυπάμαι που φθόνος είν᾽ η ανταμοιβή
για τα ωραία έργα.
Γιατί, καταπώς λένε, γλυκός τη μια
πικρός είναι την άλλη ο καρπός
20που φέρνει στον άνθρωπο η ευδαιμονία,
αν μόνιμα ανθεί.