Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Πυθιονίκαις (8.21-8.40)


ἔπεσε δ᾽ οὐ Χαρίτων ἑκάς [στρ. β]
ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς
κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν
θιγοῖσα νᾶσος· τελέαν δ᾽ ἔχει
25 δόξαν ἀπ᾽ ἀρχᾶς. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται
νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς
ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις·

τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει. [αντ. β]
εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν
30 πᾶσαν μακραγορίαν
λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ,
μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον
ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν,
ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ.

35 παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεούς [επωδ. β]
Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις,
οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον·
αὔξων δὲ πάτραν Μειδυλιδᾶν λόγον φέρεις,
τὸν ὅνπερ ποτ᾽ Ὀϊκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδών
40 υἱοὺς Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας αἰχμᾷ,


Και δεν εβρέθηκε απ᾽ τις Χάριτες μακριά [στρ. β]
η δίκαιη πολιτεία του νησιού,
που γνώρισε των Αιακιδών τα λαμπρά κατορθώματα·
25τέλεια εξαρχής εστάθηκε η δόξα της.
Γιατί την ανυμνούν πολλοί που ανάθρεψε,
και νικηφόροι στους αγώνες αθλητές
και ήρωες απαράμιλλοι σ᾽ ορμητικούς πολέμους·

αλλά και οι κάτοικοί της ξεχωρίζουν. [αντ. β]
Δεν έχω, ωστόσο, τον καιρό για να χαρίσω
30στη λύρα και στις απαλές φωνές όλη τη μακριά ιστορία,
μήπως η χόρταση έρθει και φέρει ενόχληση.
Το χρέος μου για σένα, παλικάρι μου,
που τρέχει μπρος στα πόδια μου,
ο ύμνος ο σημερινός, χάρη στην τέχνη μου
φτερά ας βγάλει.

35Γιατί, στα χνάρια των αδερφών της μάνας σου πατώντας, [επωδ. β]
μήτε τον παλαιστή Θεόγνητο ντροπιάζεις,
που νίκησε στην Ολυμπία,
μήτε τον χεροδύναμο Κλειτόμαχο,
τον νικηφόρο στον Ισθμό·
και των Μειδυλιδών την πατρική γενιά δοξάζοντας,
τον μαντικό λόγο αληθινό τον βγάζεις,
που κάποτε είπε του Οικλέα ο γιος,
όταν στη Θήβα την εφτάπυλη μπροστά
40των αρχηγών είδε τα τέκνα με το κοντάρι ν᾽ αγωνίζονται,