Διδακτικές προτάσεις

8 εγγραφές [1 - 8]


Διδακτικές προτάσεις: Εισαγωγή
 

Τα γλωσσικά μαθήματα που είναι αναρτημένα στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελούν το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό του νέου μοντέλου Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) του ΚΕΓ όπως αυτό έχει αναπτυχθεί στον τόμο Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2015) με επιμ. των Θ. Ρουσουλιώτη & Β. Παναγιωτίδου, που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Τα γλωσσικά μαθήματα σχεδιάστηκαν σε πρώτη φάση, ως επί το πλείστον, από τους ερευνητές που διαμόρφωσαν και τα νέα μοντέλα ΑΠ ανά επίπεδο ελληνομάθειας και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε πραγματικές τάξεις διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 από διδάσκουσες στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, αναδιαμορφώθηκαν και εμπλουτίστηκαν σε όποιες περιπτώσεις και σε όσα σημεία αυτό κρίθηκε σκόπιμο.

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών
 

Μπορείτε να δείτε δύο διδακτικές προτάσεις που αφορούν

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους
 

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Α2
 

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο B1
 

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο B2
 

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Γ1
 

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά

Περισσότερα


Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Γ2
 

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά …

Περισσότερα