Έρευνες / Μελέτες: Βοηθήματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στη Βουλγαρία μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από τον Τουρκικό Ζυγό (1878)

Boris Vountchev, 2011

Η ελληνική παιδεία και η ελληνική γλώσσα κυριαρχούσαν στο βουλγαρικό πνευματικό χώρο από τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα μέχρι το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου. Οι αιτίες γι’ αυτό το φαινόμενο είναι πολλαπλές. Η πρωιμότερη επικοινωνία των ελληνικής αστικής τάξης με την υπόλοιπη Ευρώπη συνέβαλε στη διείσδυση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών ιδεών στην Ελλάδα, τη δημιουργία ενός απελευθερωτικού προγράμματος, τη μεταρρύθμιση της παιδείας σε κοσμική βάση, την ανάδειξη μιας πλειάδας διανοουμένων, οι οποίοι σπούδασαν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Όλη αυτή η πνευματική κίνηση επηρέασε τις ελληνικές κοινότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλομαθών Βουλγάρων.

comments powered by Disqus