Έρευνες / Μελέτες: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά ελληνομάθειας άλλων φορέων εξωτερικού

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη & Βικτωρία Παναγιωτίδου, 2004

Μια αντιστοίχιση χρήσιμη για όσους είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού ελληνομάθειας και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Πρόκειται για μια σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των επιπέδων της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας και των Αναλυτικών Προγραμμάτων εξετάσεων GCSE, GCE, Baccalaureat, Diplomatic Service Language Allowance Examinations (DSLAE).

Μετά την περιληπτική περιγραφή του αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος «Πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας» και των πιστοποιητικών άλλων φορέων που εμπλέκονται στη σύγκριση και αντιστοίχιση με αυτό, παρατίθενται συγκριτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε πιστοποιητικού (γλωσσικές λειτουργίες, καταστάσεις επικοινωνίας, γλωσσικές δομές-μορφολογία, σύνταξη-τύποι ασκήσεων). Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκρισή τους όπου παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των πιστοποιητικών σε ό,τι αφορά τη δομή, τον προσανατολισμό, και τη δυσκολία του κάθε επιπέδου με τα αντίστοιχα στοιχεία της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ.

Ομάδα εργασίας:

Eπιστημονικοί Υπεύθυνοι

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτιδα:

  • Παναγιωτίδου Βικτωρία
comments powered by Disqus