Έρευνες / Μελέτες: Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις ελληνομάθειας του ΚΕΓ

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Σακελλαρίου Αγγελική, Βαλετόπουλος Φρειδερίκος, Καρακύργιου Μαίρη, Μουμτζή Μαρία & Βικτωρία Παναγιωτίδου, 2006

Aντικείμενο της έρευνας, -η οποία πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα γραπτών από τις εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας των ετών 2004 και 2005, είναι η εξακρίβωση των παραγόντων (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή) που επηρεάζουν την επίδοση των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου. Τα πορίσματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και οι διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Α' ΜΕΡΟΣ

Συντονισμός:
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
Συνεργάτες:
  • Βαλετόπουλος Φρειδερίκος
  • Καρακύργιου Μαρία
  • Μουμτζή Μαρία
  • Παναγιωτίδου Βικτωρία

Β' ΜΕΡΟΣ

Συντονισμός και συγγραφή:
  • Αγγελική Ι. Σακελλαρίου
comments powered by Disqus