Ενότητες

Κατηγορίες

Ημερολόγιο

SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Go
π.χ. (2006, 2006-10, 2006-10-11)

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανάλι RSS

Διαγωνισμός της EFNIL για την Καλύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία 2022

10 Dec. 2021 12:09

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Φορέων για τη Γλώσσα (EFNIL / European Federation of National Institutions for Language) καλεί φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για την ανάδειξη των καλύτερων μεταπτυχιακών εργασιών στην Ευρώπη στα πεδία της γλωσσικής χρήσης, των γλωσσικών πολιτικών και της πολυγλωσσίας.

Tο βραβείο
Σε καθένα/καθεμία από τους φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν τις τρεις καλύτερες εργασίας θα απονεμηθούν:
1. το Βραβείο Μεταπτυχιακής Εργασίας της EFNIL (1.500 ευρώ)
2. πρόσκληση να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ετήσια διεθνή σύνοδο της EFNIL (με όλα τα έξοδα πληρωμένα)
3. η ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρο βασισμένο στην εργασία τους στα πρακτικά της ετήσιας συνόδου της EFNIL
4. η ευκαιρία να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους στον ιστότοπο της EFNIL, www.efnil.org.

Λίγα λόγια για την EFNIL
Η EFNIL είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που φέρνει σε επαφή εκπρόσωπους από τους κύριους εθνικούς οργανισμούς για τη γλώσσα καθώς και από άλλους συναφείς φορείς των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και συνδεόμενων χωρών. Η Ομοσπονδία επιδιώκει να προωθήσει την ευρωπαϊκή γλωσσική ποικιλότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στις εθνικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των στόχων της Ομοσπονδίας είναι:
 να προωθήσει την ευρωπαϊκή γλωσσική ποικιλότητα ως μέσο διατήρησης και διεύρυνσης του ευρωπαϊκού πολιτισμικού πλούτου καθώς και ως μέσο ανάπτυξης ενός αισθήματος κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας·
 να στηρίξει τις ευρωπαϊκές εθνικές γλώσσες ως αυτές που μπορούν να εγγυηθούν με τον καλύτερο τρόπο τις γλωσσικές ευκαιρίες μέσα στα αντίστοιχα κράτη-μέλη·
 να στηρίξει τους γλωσσικούς φορείς της Ευρώπης στον ρόλο τους ως κέντρων αριστείας σε θέματα γλωσσικής ανάλυσης και περιγραφής, καθώς και στον συμβουλευτικό τους ρόλο προς άλλους συναφείς πολιτικούς φορείς σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και συναφών μέτρων·
 να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη και προώθηση συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων για τη γλώσσα μεταξύ των γλωσσικών φορέων της Ευρώπης·
 να ενθαρρύνει στο εσωτερικό κάθε κράτους-μέλους:
 τη διδασκαλία της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες της γραπτής και προφορικής
επικοινωνίας ώστε να μπορούν τα άτομα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία,
 τη διδασκαλία ξένων γλωσσών εντός του εκπαιδευτικού συστήματος (σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα επιδόσεων) από τη μικρότερη δυνατή ηλικία,
 ευκαιρίες για τους μη φυσικούς ομιλητές (παιδιά και ενήλικες) να μάθουν την εθνική γλώσσα του κράτους στο οποίο διαμένουν αλλά και να διατηρήσουν την ικανότητα στην
μητρική τους γλώσσα,
 την ανταλλαγή ευκαιριών για διδασκόμενους/ες και διδάσκοντες/ουσες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφή θέματα
Μας ενδιαφέρουν μελέτες που σχετίζονται με τους τομείς που προαναφέρθηκαν, όπως
 Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
 Στρατηγικές γλωσσικής διδασκαλίας
 Χρήση της γλώσσας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
 Στόχοι και αποτελέσματα γλωσσικών πολιτικών
 Συγκριτικές μελέτες γλωσσικών πολιτικών
 Γλωσσική τεχνολογία και πολυγλωσσία
 Μετάφραση και διερμηνεία.
Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να αποτελεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα, αλλά η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: η αγγλική παραμένει επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.)

Θα προτιμηθούν εργασίες που αναλύουν και συζητούν πολιτικές δράσεις ή συγκεκριμένα μέτρα.

Η EFNIL έχει συλλέξει λεπτομερείς αναφορές σχετικά με γλωσσικές πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γλωσσών» (ELM/European Language Monitor) και οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες διαδικτυακά: www.efnil.org/projects/ELM. Η EFNIL ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες να τις αξιοποιούν και να απευθύνονται στη Γραμματεία της ή στους φορείς-μέλη της για περισσότερη ενημέρωση.

Επιλογή νικητών/τριών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή με βάση:
1. το ακαδημαϊκό περιεχόμενο·
2. την αξιολόγηση του πανεπιστημίου·
3. περίληψη 3-5 σελίδων·
4. συστατική επιστολή του επιβλέποντα /της επιβλέπουσας της εργασίας.
Η κριτική επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα συσταθεί από την εκτελεστική επιτροπή της EFNIL.

Όροι-Προϋποθέσεις συμμετοχής
Τα συμμετέχοντα άτομα θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή:
1. αιτιολογημένη αίτηση για τη βράβευση (μία (1) σελίδα στα αγγλικά)·
2. αντίγραφο της εργασίας (σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.)·
3. περίληψη της εργασίας (3-5 σελίδες στα αγγλικά)·
4. αντίγραφο της αξιολόγησης της εργασίας από το πανεπιστήμιο στο οποίο υποβλήθηκε (σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε)·
5. συστατική επιστολή προς την EFNIL του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας της εργασίας (στα αγγλικά).
Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF, ODF ή WORD) και να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .

Ειδοποίηση
Οι νικητές/νικήτριες θα ειδοποιηθούν δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της EFNIL. Θα λάβουν μία πρόσκληση να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην ετήσια σύνοδο της EFNIL, η οποία πραγματοποιείται σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, και στη συνέχεια να δημοσιεύσουν ένα σχετικό άρθρο στα πρακτικά της συνόδου. Επιπλέον, οι νικητές/νικήτριες θα κληθούν να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους στον ιστότοπο της EFNIL.

Προθεσμία υποβολής
Προθεσμία υποβολής είναι η 25η Φεβρουαρίου 2022.
Γίνονται δεκτές εργασίες που αξιολογήθηκαν από πανεπιστήμιο μέσα στο 2021 και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της EFNIL (contact info, http://www.efnil.org/contact-info και http://efnil.org/master-thesis-award) .

10 Dec 2021 | Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας | Σχόλια 0