Μυθολογία-Ανθρωπολογία 

  1. Μακεδονία εν μύθοις φθεγγομένηΠληροφοριακό υλικό (φιλολογικό, αρχαιολογικών ευρημάτων, φωτογραφικό, ηχητικό) για μύθους της αρχαίας Μακεδονίας
  2. Όψεις του προσωπείουΠληροφοριακό υλικό (φιλολογικό, φωτογραφικό, ηχητικό) για διάφορα είδη προσωπείων (νεκρικά, αποτροπαϊκά, θρησκευτικά-τελετουργικά, θεατρικά, εθνολογικά, καρναβαλιού)