Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

Εἰδύλλια (15.78-15.99)


ΓΟ. Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε. τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄθρησον,
λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα· θεῶν περονάματα φασεῖς.
80 ΠΡ. πότνι᾽ Ἀθαναία, ποῖαί σφ᾽ ἐπόνασαν ἔριθοι,
ποῖοι ζωογράφοι τἀκριβέα γράμματ᾽ ἔγραψαν.
ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι καὶ ὡς ἔτυμ᾽ ἐνδινεῦντι,
ἔμψυχ᾽, οὐκ ἐνυφαντά. σοφόν τι χρῆμ᾽ ἄνθρωπος.
αὐτὸς δ᾽ ὡς θαητὸς ἐπ᾽ ἀργυρέας κατάκειται
85 κλισμῶ, πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλλων,
ὁ τριφίλητος Ἄδωνις, ὁ κἠν Ἀχέροντι φιληθείς.
ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ
παύσασθ᾽, ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοισαι,
τρυγόνες· ἐκκναισεῦντι πλατειάσδοισαι ἅπαντα.
ΠΡ. μᾶ, πόθεν ὥνθρωπος; τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι εἰμές;
90 πασάμενος ἐπίτασσε· Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις.
ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο, Κορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν,
ὡς καὶ ὁ Βελλεροφῶν. Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες,
Δωρίσδειν δ᾽ ἔξεστι, δοκῶ, τοῖς Δωριέεσσι.
μὴ φύη, Μελιτῶδες, ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη,
95 πλὰν ἑνός. οὐκ ἀλέγω. μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς.
ΓΟ. σίγη, Πραξινόα· μέλλει τὸν Ἄδωνιν ἀείδειν
ἁ τᾶς Ἀργείας θυγάτηρ, πολύιδρις ἀοιδός,
ἅτις καὶ πέρυσιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε.
φθεγξεῖταί τι, σάφ᾽ οἶδα, καλόν· διαχρέμπτεται ἤδη.


ΓΟΡ. Γιά κοίτα αυτά τα υφάσματα τα υφαντοκεντημένα,
γιά κοίτα τί ψιλοδουλειά και πόση χάρην έχουν·
80λες κι έχουν γίνει για θεούς. ΠΡΑ. Χαρά στα χέρια εκείνα
που τα ᾽φαιναν μ᾽ υπομονή! Χαρά στους τους ζωγράφους
που ᾽καναν τέτοιες ζωγραφιές κι έτσι χωρίς ψεγάδι.
Στέκονται κι αναδεύονται σαν να ᾽χουν ζωντανέψει,
σαν να ᾽χουν μέσα τους ψυχή κι όχι σαν υφασμένα.
Και τί δεν κάνει ο άνθρωπος και τί δεν κατορθώνει!
Γιά κοίταξε τον Άδωνι το μυριαγαπημένο,
που πεθαμένος και νεκρός στον Άδην αγαπιέται,
85κοίταξε πώς ξαπλώνεται σ᾽ έν᾽ αργυρό κρεβάτι
μέσα στην πρώτη νιότη του, στο πρώτο χνούδωμά του.
ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ
Εσείς πια δεν θα πάψετε, μωρόλογες τρυγόνες,
που με παπίσια προφορά πλαταίνετε τα λόγια;
ΠΡΑ. Μπα! πού ξεφύτρωσεν αυτός; Και τί σε μέλει εσένα
αν φλύαρες είμαστ᾽ εμείς; τους σκλάβους να προστάζεις.
90Γυναίκες που γεννήθηκαν μέσα στις Συρακούσες
δεν παίρνουν από προσταγές. Μάθε και τούτο ακόμα,
πως μέσ᾽ από την Κόρινθον είν᾽ η καταγωγή μας
με το Βελλεροφόντη· εκεί τα δωρικά μιλούνε
κι εμείς μιλούμε δωρικά κι είναι δικαίωμα μας.
Έναν αφέντη μοναχό γνωρίζομε στον κόσμο,
95εσένα δε σε σκιάζομαι μηδέ σε λογαριάζω.
ΓΟΡ. Σώπαινε πια· τον Άδωνι θα τραγουδήσει τώρα
η τραγουδίστρα η ξακουστή, η κόρη της Αργείας,
εκείνη που την βράβεψαν πέρσι στο μοιρολόγι.
Κάτι καλό θενα μας πει· νά, τη φωνή ακονίζει.