Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών

Μπορείτε να δείτε δύο διδακτικές προτάσεις που αφορούν τη θεματική ενότητα Κατοικία - Περιβάλλον για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών,όπως και γλωσσικές δραστηριότητες για την ίδια ηλικιακή ομάδα.

comments powered by Disqus