Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο B2

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά τη θεματική ενότητα Aναγνώριση (Επαγγελματικής) Ταυτότητας για το επίπεδο Β2.

comments powered by Disqus