Διδακτικές προτάσεις: Επίπεδο B1

Μπορείτε να δείτε μια διδακτική πρόταση που αφορά τη θεματική ενότητα Kατοικία-Περιβάλλον για το επίπεδο Β1 μαζί με το συνοδευτικό διδακτικό υλικό σε μορφή pdf.

comments powered by Disqus