OPTIONS

Text Corpora 

Anthology of Ancient Greek prose texts 

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Κατάλογος κειμένων)

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 7.1–15, (ΙΣΟΚΡ 7) Προοίμιον: Η πρόθεση του Ισοκράτη να μιλήσει υπέρ της σωτηρίας της πόλης – Η ανεπάρκεια της σύγχρονης αθηναϊκής πολιτικής
 • ΙΣΟΚΡ 7.15–19, (ΙΣΟΚΡ 7) Πρόθεσις: Η ανάγκη επιστροφής στις πατρογονικές μορφές πολιτειακής οργάνωσης
 • ΙΣΟΚΡ 7.20–27, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Η αξιοκρατική επιλογή των αρχόντων κατά το παρελθόν
 • ΙΣΟΚΡ 7.28–35, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Ο αντίκτυπος της ορθής διοίκησης στον τρόπο ζωής και τις καθημερινές σχέσεις μεταξύ των πολιτών
 • ΙΣΟΚΡ 7.36–49, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Ο Άρειος Πάγος ήταν ο θεματοφύλακας της ηθικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών
 • ΙΣΟΚΡ 7.50–55, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Οφέλη από τις αυξημένες αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου κατά το παρελθόν και επιπτώσεις από τον περιορισμό της δύναμής του
 • ΙΣΟΚΡ 7.56–61, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Ανασκευή ενδεχόμενων κατηγοριών ότι ο αγορητής επιθυμεί την εγκαθίδρυση ολιγαρχικού πολιτεύματος
 • ΙΣΟΚΡ 7.62–70, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Σύγκριση του ισχύοντος πολιτεύματος με αυτό των Τριάκοντα
 • ΙΣΟΚΡ 7.71–76, (ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Παραινέσεις για μίμηση των προγόνων
 • ΙΣΟΚΡ 7.77–84, (ΙΣΟΚΡ 7) Ἐπίλογος: Σύγκριση πατρογονικού και σύγχρονου πολιτεύματος – Έκκληση για επαναφορά του πρώτου

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 6.1–5, Προοίμιον: παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Αρχίδαμος αισθάνεται την υποχρέωση να αγορεύσει
 • ΙΣΟΚΡ 6.40–48, Παραδείγματα πόλεων που ανέκαμψαν από τις συμφορές τους
 • ΙΣΟΚΡ 6.52–61, (ΙΣΟΚΡ 6.52–69: Όχι στην εγκατάλειψη της Μεσσήνης) Το χρέος απέναντι στο ένδοξο παρελθόν της πόλης – Το δίκαιο των σπαρτιατικών αξιώσεων και οι αρετές των Σπαρτιατών
 • ΙΣΟΚΡ 6.62–69, (ΙΣΟΚΡ 6.52–69: Όχι στην εγκατάλειψη της Μεσσήνης) Ποιοι θα συνδράμουν τους Σπαρτιάτες στον αγώνα τους
 • ΙΣΟΚΡ 6.88–94, Η διατήρηση της δόξας και του γοήτρου της πόλης κίνητρο για τον πολεμικό αγώνα
 • ΙΣΟΚΡ 6.103–111, Παραδείγματα πόλεων που ανέκαμψαν χάρη στην ανάληψη πολεμικής δράσης – Ἐπίλογος: Παραινέσεις για μίμηση των προγόνων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 10.1–13, Προοίμιον: ο Ισοκράτης καταδικάζει την προγενέστερη και σύγχρονή του σοφιστική και ρητορική τέχνη
 • ΙΣΟΚΡ 10.16–20, Οι ήρωες απέναντι στην ομορφιά της Ελένης
 • ΙΣΟΚΡ 10.49–51, Ερμηνεία του τρόπου αντίδρασης Ελλήνων και Τρώων μετά την απαγωγή της Ελένης από τον Πάρη

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ επιστ 1.5–7, Για ποιους λόγους ο Ισοκράτης απευθύνεται στον Διονύσιο
 • ΙΣΟΚΡ επιστ 2.1–4, Ο Φίλιππος οφείλει να επιδεικνύει σύνεση στις μάχες
 • ΙΣΟΚΡ επιστ 6.11–13, Σύγκριση της ζωής απλών πολιτών–τυράννων
 • ΙΣΟΚΡ επιστ 7.1–5, Έπαινος του Τιμόθεου – Συμβουλές για τον τρόπο διακυβέρνησης
 • ΙΣΟΚΡ επιστ 8.3–6, Έπαινος της διαλλακτικής στάσης των αρχόντων απέναντι στους εξόριστους – Έκκληση για σεβασμό της μουσικής παράδοσης της πόλης

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΟΡΑΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 9.8–11, Οι δυσκολίες για τη συγγραφή εγκωμίου με τη χρήση του πεζού λόγου
 • ΙΣΟΚΡ 9.65–69, Σύντομη ανακεφαλαίωση των κατορθωμάτων του Ευαγόρα
 • ΙΣΟΚΡ 9.73–81, Ἐπίλογος: Η υπεροχή των μνημείων λόγου – Τελευταίες παραινέσεις για ευδοκίμηση του Νικοκλή

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΛΟΧΙΤΟΥ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 20.9–14, Το ολιγαρχικό ήθος του Λοχίτη – Η τιμωρία του ασπίδα για τη δημοκρατία

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 12.26–34, Ο ορθώς πεπαιδευμένος άνδρας
 • ΙΣΟΚΡ 12.49–52, Οι Αθηναίοι ως ευεργέτες των υπόλοιπων Ελλήνων: η ναυμαχία της Σαλαμίνας
 • ΙΣΟΚΡ 12.130–133, Η εγκαθίδρυση του πρώτου "δημοκρατικού" πολιτεύματος – Η θέση του ομιλητή για τα είδη των πολιτευμάτων
 • ΙΣΟΚΡ 12.182–190, Η στρατιωτική ανωτερότητα της Αθήνας

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 4.1–10, Προοίμιον: Τα κίνητρα για τη συγγραφή και την πραγμάτευση ενός γνωστού θέματος
 • ΙΣΟΚΡ 4.43–46, Εγκώμιο των εθνικών και κυρίως των αθηναϊκών πανηγύρεων
 • ΙΣΟΚΡ 4.51–60, Εγκώμιο των πολεμικών κατορθωμάτων της πόλης – Η Αθήνα αρωγός και ευεργέτιδα των ασθενέστερων πόλεων στο απώτερο παρελθόν
 • ΙΣΟΚΡ 4.75–81, Αναζητώντας την ερμηνεία των κατορθωμάτων στα Μηδικά: οι αξίες και ο τρόπος ζωής της προηγούμενης γενιάς
 • ΙΣΟΚΡ 4.93–99, (ΙΣΟΚΡ 4.93–109: Το τέλος των Περσικών πολέμων – Η αθηναϊκή ηγεμονία) Η νίκη στη Σαλαμίνα: σημασία και συνέπειες
 • ΙΣΟΚΡ 4.100–109, (ΙΣΟΚΡ 4.93–109: Το τέλος των Περσικών πολέμων – Η αθηναϊκή ηγεμονία) Αιτιολόγηση της συμπεριφοράς των Αθηναίων στα χρόνια της αθηναϊκής ηγεμονίας
 • ΙΣΟΚΡ 4.115–121, Η κατάσταση των ελληνικών πόλεων μετά την επιβολή της Ανταλκιδείου ειρήνης
 • ΙΣΟΚΡ 4.129–132, Τα κίνητρα της επίθεσης εναντίον των Λακεδαιμονίων – Μια ακόμη κατηγορία εναντίον τους
 • ΙΣΟΚΡ 4.150–156, Το σύστημα αξιών των Περσών είναι απότοκο του τρόπου ζωής τους
 • ΙΣΟΚΡ 4.167–174, Η αδήριτη ανάγκη για άμεση κοινή εκστρατεία εναντίον των Περσών
 • ΙΣΟΚΡ 4.181–186, Δίκαιο και συμφέρον επιβάλλουν την εκστρατεία εναντίον των Περσών

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 15.17–23, Έκκληση για υπομονή και αμεροληψία των δικαστών
 • ΙΣΟΚΡ 15.75–85, Ο Ισοκράτης υπερασπίζεται την τέχνη του
 • ΙΣΟΚΡ 15.186–192, Φυσικό τάλαντο, άσκηση, εκπαίδευση: ποιο είναι σημαντικότερο για την ευδοκίμηση στη ρητορική;
 • ΙΣΟΚΡ 15.217–220, Τα κίνητρα της αδικίας
 • ΙΣΟΚΡ 15.237–242, Διαφθορείς της νεολαίας είναι συκοφάντες όπως ο αντίδικος
 • ΙΣΟΚΡ 15.253–257, Εγκώμιο του λόγου και της τέχνης της πειθούς
 • ΙΣΟΚΡ 15.278–280, Επιδίωξη του ρήτορα η απόκτηση φήμης για την εντιμότητά του
 • ΙΣΟΚΡ 15.291–294, Η ρητορική δεινότητα που αποκτάται με τη διδασκαλία είναι προτιμότερη – Η πρέπουσα στάση των Αθηναίων απέναντι σε αυτήν

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 8.1–16, (ΙΣΟΚΡ 8) Προοίμιον (§1–15): Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να μιλήσει με "παρρησία" – Πρόθεσις (16): Η πρόταση για σύναψη ειρήνης
 • ΙΣΟΚΡ 8.17–27, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Τα πλεονεκτήματα από την επικράτηση της ειρήνης
 • ΙΣΟΚΡ 8.28–40, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Η πολυπραγμοσύνη και η αδικία βλάπτουν – Η απαξιωτική αντιμετώπιση της αρετής από τους δημαγωγούς
 • ΙΣΟΚΡ 8.41–48, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Εξωτερική πολιτική και Αθηναίοι, σύγχρονοι και παλαιότεροι – Οι συνέπειες της χρήσης μισθοφόρων
 • ΙΣΟΚΡ 8.49–62, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Εσφαλμένη η διαχείριση των εσωτερικών δημοσίων υποθέσεων – Ο ρόλος των πολιτών στην επιβίωση της πόλης
 • ΙΣΟΚΡ 8.63–74, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Αναγκαία η εγκατάλειψη των φιλοδοξιών για θαλάσσια ηγεμονία – Αιτιολόγηση της σκληρής κριτικής που ασκεί ο ρήτορας
 • ΙΣΟΚΡ 8.75–94, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Οι καταστροφικές συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Αθηναίων
 • ΙΣΟΚΡ 8.95–115, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Οδυνηρές οι επιπτώσεις και για τους Σπαρτιάτες της επιδίωξης για ανάληψη ηγεμονικού ρόλου – Η φθοροποιός δύναμη της ηγεμονίας – Σύγκρισή της με την τυραννίδα
 • ΙΣΟΚΡ 8.116–135, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Η αξία της σωφροσύνης: η περίπτωση των Μεγάρων – Η φαυλότητα των Αθηναίων δημαγωγών – Προτεινόμενα μέτρα για επανόρθωση της κατάστασης
 • ΙΣΟΚΡ 8.136–145, (ΙΣΟΚΡ 8. Πίστις: §17–144) Οφέλη από την υιοθέτηση δικαιότερης συμπεριφοράς απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες – Ἐπίλογος (§145): Έκκληση προς τους νεότερους πολιτικούς αγορητές

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 16.12–15, Και οι δικαστές είχαν κάποτε εξοριστεί – Η προσφορά του Αλκιβιάδη πριν εξορισθεί

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΛΑΤΑΪΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 14.1–6, Προοίμιον: επιζητώντας την εύνοια των Αθηναίων – Έκκληση για παροχή βοήθειας
 • ΙΣΟΚΡ 14.42–50, Ο Ισοκράτης καλεί τους Αθηναίους να βοηθήσουν τους Πλαταιείς
 • ΙΣΟΚΡ 14.56–63, Υπόμνηση της κοινής δράσης Αθηναίων–Πλαταιέων κατά τους Περσικούς πολέμους – Το χρέος των Αθηναίων απέναντι στους προγόνους τους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 2.1–8, Προοίμιον: Ο ρήτορας αιτιολογεί την πρόθεσή του για παροχή συμβουλών προς τον Νικοκλή
 • ΙΣΟΚΡ 2.15–26, (ΙΣΟΚΡ 2.15–35: Συμβουλές για μια χρηστή διακυβέρνηση) Ο ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης της εξουσίας
 • ΙΣΟΚΡ 2.27–35, (ΙΣΟΚΡ 2.15–35: Συμβουλές για μια χρηστή διακυβέρνηση) Συμβουλές για τον τρόπο επιλογής του περιβάλλοντος του ηγεμόνα – Η εγκράτεια, η σωφροσύνη και η τήρηση του ορθού μέτρου απαραίτητες αρετές του

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

 • ΙΣΟΚΡ 5.30–38, Προτροπή να αναλάβει ο Φίλιππος τη συμφιλίωση Άργους, Σπάρτης, Θήβας και Αθήνας
 • ΙΣΟΚΡ 5.53–55, Η τρέχουσα κατάσταση της Θήβας
 • ΙΣΟΚΡ 5.79–88, Καίριες συμβουλές προς τον Φίλιππο
 • ΙΣΟΚΡ 5.95–104, Οι περιστάσεις ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλίας εναντίον των Περσών
 • ΙΣΟΚΡ 5.111–115, Ο Φίλιππος οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ηρακλή
 • ΙΣΟΚΡ 5.128–136, Γιατί ο Ισοκράτης απευθύνεται στον Φίλιππο – Τα κίνητρα του ρήτορα
 • ΙΣΟΚΡ 5.144–148, Όσοι ευεργέτησαν τους υπόλοιπους Έλληνες κέρδισαν τον έπαινο και την ευγνωμοσύνη τους
 • ΙΣΟΚΡ 5.149–155, Η αποστολή του ρήτορα και το χρέος του Φιλίππου – Ἐπίλογος
You are here: Ancient Greek :: Tools :: Text Corpora