Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Ὄρνιθες (1196-1229)


ἄθρει δὲ πᾶς κύκλῳ περισκοπούμενος·
ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου
δίνης πτερωτὸς φθόγγος ἐξακούεται.
ΠΙ. αὕτη σύ, ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; μέν᾽ ἥσυχος,
1200ἔχ᾽ ἀτρέμας αὐτοῦ· στῆθ᾽· ἐπίσχες τοῦ δρόμου.
τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν ὁπόθεν πέτει.
ΙΡΙΣ
παρὰ τῶν θεῶν ἔγωγε τῶν Ὀλυμπίων.
ΠΙ. ὄνομα δέ σοι τί ἐστι; πλοῖον ἢ κυνῆ;
ΙΡ. Ἶρις ταχεῖα. ΠΙ. Πάραλος ἢ Σαλαμινία;
1205ΙΡ. τί δὲ τοῦτο; ΠΙ. ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται
ἀναπτόμενος τρίορχος; ΙΡ. ἐμὲ ξυλλήψεται;
τί ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακόν; ΠΙ. οἰμώξει μακρά.
ΙΡ. ἄτοπόν γε τουτὶ πρᾶγμα. ΠΙ. κατὰ ποίας πύλας
εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη;
1210ΙΡ. οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε, κατὰ ποίας πύλας.
ΠΙ. ἤκουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται;
πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλθες; οὐ λέγεις;
σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν; ΙΡ. τί τὸ κακόν;
ΠΙ. οὐκ ἔλαβες; ΙΡ. ὑγιαίνεις μέν; ΠΙ. οὐδὲ σύμβολον
1215ἐπέβαλεν ὀρνίθαρχος οὐδείς σοι παρών;
ΙΡ. μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδείς, ὦ μέλε.
ΠΙ. κἄπειτα δῆθ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους;
ΙΡ. ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσθαι τοὺς θεούς;
1220ΠΙ. οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε· τῇδε μὲν γὰρ οὔ.
ἀδικεῖς δὲ καὶ νῦν. ἆρά γ᾽ οἶσθα τοῦθ᾽ ὅτι
δικαιότατ᾽ ἂν ληφθεῖσα πασῶν Ἰρίδων
ἀπέθανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες;
ΙΡ. ἀλλ᾽ ἀθάνατός εἰμ᾽. ΠΙ. ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέθανες.
1225δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσθ᾽, ἐμοὶ δοκεῖ,
εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ θεοὶ
ἀκολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσθ᾽ ὅτι
ἀκροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν κρειττόνων.
φράσον δέ τοί μοι τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς;


ΚΟΡ. Και τα μάτια σας τέσσερα ένα γύρο·
εδώ κοντά φτερών ακούω αντάρα,
σα θεού που τριγυρίζει στον αέρα.
Παρουσιάζεται μετέωρη η Ίριδα· έχει μεγάλες φτερούγες και στο κεφάλι της φορεί φακιόλι με τα χρώματα του ουράνιου τόξου· προσπαθεί να φύγει, αλλά τη σταματούν.
ΠΙΣ. Ε συ, πού, πού πετάς; Σταμάτα, στάσου,
1200κόψε τη φόρα. Ποιά είσαι; Από ποιόν τόπο;
Πούθε πετάς εδώ; Να το δηλώσεις.
ΙΡΙΔΑ
Έρχομαι απ᾽ την αυλή των θεών του Ολύμπου.
ΠΙΣ. Και πώς σε λένε; Βάρκα ή φακιολίτσα;
ΙΡΙ. Είμ᾽ η Ίριδα η γοργή. ΠΙΣ. Σαλαμινία
ή Πάραλος; ΙΡΙ. Τί θες να πεις; ΠΙΣ. Κανένα
βαρβατοπούλι, λέω, δεν αμολιέται,
να την τσακώσει; ΙΡΙ. Εμένα να τσακώσει;
Μα τί κακό είν᾽ αυτό; ΠΙΣ. Θα πέσει ξύλο.
ΙΡΙ. Παράξενες δουλειές. ΠΙΣ. Και μες στο τείχος
από ποιά πύλη μπήκες, σιχαμένη;
1210ΙΡΙ. Από ποιά πύλη; Μά το Δία, δεν ξέρω.
ΠΙΣ. Τ᾽ ακούτε; Την ανήξερη μας κάνει.
Έχεις παρουσιαστεί στους αρχηγούς
των καλιακούδων; Δε μιλάς; Σου βάλαν
σφραγίδα τα λελέκια; ΙΡΙ. Βρε μπελάδες!
ΠΙΣ. Δε σου ᾽βαλαν; ΙΡΙ. Μη σου ᾽στριψε; ΠΙΣ. Κι ούτε άδεια
για διαμονή δε σου ᾽δωσε κανένας
πουλοαρχηγός; ΙΡΙ. Κανένας, μά το Δία.
ΠΙΣ. Κι έτσι λαθραία πετάς σε ξένου κράτους
τον εναέριο χώρο και το χάος;
ΙΡΙ. Οι θεοί έχουν άλλο δρόμο να πετούνε;
1220ΠΙΣ. Δεν ξέρω· μια φορά από δω δεν κάνει.
Αυτό είναι μια παράβαση. Το ξέρεις
πως η σωστή ποινή για σένα θα ήταν
ο θάνατος; Και δίκια θα ήταν, όσο
για άλλη καμιά απ᾽ τις Ίριδες. ΙΡΙ. Μα εγώ ᾽μαι
αθάνατη. ΠΙΣ. Θα πέθαινες ωστόσο.
Είν᾽ απαράδεχτο, όλοι να μας ξέρουν
γι᾽ αρχηγούς τους, κι ασύδοτοι εσείς μόνο
να ᾽στε οι θεοί· η σειρά σας, μάθε το, ήρθε
στους δυνατότερούς σας να υπακούτε.
Μα πες· για πού πετάς, για πού αρμενίζεις;