Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Ὄρνιθες (434-450)


ΕΠ. ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν
435ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τύχἀγαθῇ
εἰς τὸν ἰπνὸν εἴσω πλησίον τοὐπιστάτου·
σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις ξυνέλεξ᾽ ἐγὼ
φράσον, δίδαξον. ΠΙ. μὰ τὸν Ἀπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ,
ἢν μὴ διάθωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ
440ἥνπερ ὁ πίθηκος τῇ γυναικὶ διέθετο,
ὁ μαχαιροποιός, μήτε δάκνειν τούτους ἐμὲ
μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν μήτ᾽ ὀρύττειν— ΕΥ. οὔ τί που
τόνδ᾽; ΠΙ. οὐδαμῶς. οὔκ, ἀλλὰ τὠφθαλμὼ λέγω.
ΧΟ. διατίθεμαι ᾽γώ. ΠΙ. κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι.
445ΧΟ. ὄμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις, πᾶσι νικᾶν τοῖς κριταῖς
καὶ τοῖς θεαταῖς πᾶσιν,— ΠΙ. ἔσται ταυταγί.
ΧΟ. εἰ δὲ παραβαίην, ἑνὶ κριτῇ νικᾶν μόνον.
ΕΠ. ἀκούετε λεῴ· τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ
ἀνελομένους θὤπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε,
450σκοπεῖν δ᾽ ὅ τι ἂν προγράφωμεν ἐν τοῖς πινακίοις.


ΤΣΑ., στους ακολούθους του Πισθέταιρου και του Ευελπίδη.
Εσείς οι δυο γιά πάρτε τ᾽ άρματα όλα
και πίσω εκεί κρεμάστε τα στο τζάκι,
κοντά στην πυροστιά, καλή να ᾽ν᾽ η ώρα.
Στον Πισθέταιρο.
Κι εσύ έλα τώρα εξήγησε και πες τους
για ποιό σκοπό τα μάζεψα. ΠΙΣ. Όχι, α όχι,
αν συμφωνία δεν κάμουν σαν εκείνη
440που ο μαχαιράς, αυτή η μαϊμού, είχε κάμει
με τη γυναίκα του: ότι πια δε θα ᾽χει
δαγκωματιές, τραβήγματα αχαμνών
και τσιμπιές... ΕΥΕ. Εδώ πίσω; ΠΙΣ. Όχι, στα μάτια.
ΚΟΡ. Το λόγο μου σου δίνω. ΠΙΣ. Τότε ορκίσου.
ΚΟΡ. Ναι, με τη συμφωνία πως θα μου δώσουν
όλοι, κριτές, θεατές, βραβείο,... ΠΙΣ. Θα γίνει.
ΚΟΡ. ορκίζομαι· τον όρκο μου αν πατήσω,
μου φτάνει το βραβείο και μ᾽ έναν ψήφο.
ΤΣΑ. Άκουσε, κόσμε· τα όπλα τους οι οπλίτες
να πάρουν και στα σπίτια τους να πάνε·
ό,τι άλλο, θα το δουν στις πινακίδες·
450θα ᾽ναι γραμμένο εκεί· να ᾽χουν το νου τους.