Στατιστικά Πιστοποίησης: Στατιστική ανάλυση για τις δεκτικές δεξιότητες του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του ΚΕΓ

Παπαγεωργίου Σπύρος, 2009

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει μια στατιστική ανάλυση των στοιχείων της κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (για τα επίπεδα Α, Β, Γ και Δ που πλέον μετονομάστηκαν σε Α2, Β1, Β2 και Γ1 αντίστοιχα) που απονέμει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Συνημμένα

comments powered by Disqus