Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Ἱκέτιδες (328-347)


ΧΟ. ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνθρώπων κακά,
πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταὐτὸν πτερόν·
330 ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν
κέλσειν ἐς Ἄργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ πρίν,
ἔχθει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων;
ΒΑ. τί φῂς ἱκνεῖσθαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων θεῶν,
λευκοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους κλάδους;
335 ΧΟ. ὡς μὴ γένωμαι δμωὶς Αἰγύπτου γένει.
ΒΑ. πότερα κατ᾽ ἔχθραν, ἢ τὸ μὴ θέμις λέγεις;
ΧΟ. τίς δ᾽ ἂν φιλοῦσ᾽ ὄνοιτο τοὺς κεκτημένους;
ΒΑ. σθένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς.
ΧΟ. καὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή.
340 ΒΑ. πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω;
ΧΟ. αἰτοῦσι μὴ ᾽κδοὺς παισὶν Αἰγύπτου πάλιν.
ΒΑ. βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον ἄρασθαι νέον.
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἡ Δίκη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ.
ΒΑ. εἴπερ γ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς πραγμάτων κοινωνὸς ἦν.
345 ΧΟ. αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην.
ΒΑ. πέφρικα λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρας κατασκίους.
ΧΟ. βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱκεσίου κότος.


ΧΟΡΟΣ
Λογιώ λογιώ ᾽ναι, βασιλιά μου, των ανθρώπων
οι συμφορές κι ένα κακό δε μοιάζει μ᾽ άλλο·
330γιατί ποιός να μου το ᾽λεγε πως το φευγιό μου
τ᾽ ανέλπιστο θα μ᾽ έφερνε ν᾽ αράξω στο Άργος,
στο αρχαίο συγγενολόγι μου, κυνηγημένη
από το φόβο συγγενών μισητών γάμων;
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Και για ποιό λόγο επρόσπεσες στους αιώνιους
θεούς μ᾽ αυτά τα νιόκοπα κλαδιά στο χέρι;
ΧΟΡΟΣ
Για να μη γίνω στη γενιά του Αιγύπτου σκλάβα.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Από έχθρα τάχα, ή το θαρρείς ανόσιο πράμα;
ΧΟΡΟΣ
Ποιός θέλοντας θ᾽ αγόραζε το σκλαβωμό του;
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Μα έτσ᾽ είν᾽ που αυξαίνει η δύναμη μες στους ανθρώπους.
ΧΟΡΟΣ
Κι εύκολ᾽ από τους δυστυχείς γλιτώνουν έτσι.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
340Πώς θα δειχτώ ευσεβής λοιπόν απέναντί σας;
ΧΟΡΟΣ
Στους γιους, σα με ζητούν, του Αιγύπτου αν δε με δώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Βαριάν αμάχη απάνω μου ζητάς να πάρω.
ΧΟΡΟΣ
Μα πάντα η Δίκη βοηθάει τους πρόμαχούς της.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Βέβαια, αν στην πρώτην αφορμή κι αυτή είχε μέρος.
ΧΟΡΟΣ
Σεβάσου τους βωμούς, που είν᾽ έτσι στολισμένοι.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Τους βλέπω και άγιο αιστάνομαι μπροστά τους τρόμο.
ΧΟΡΟΣ
Η οργή του Δία των ικετών βαριά ᾽ναι αλήθεια.