Επίπεδο Γ1

Γραφικό

Ενότητα Ημ/νία Βαθμολογία Ενέργειες
Α. Κατανόηση Γραπτού λόγου Έναρξη
Β. Χρήση Γλώσσας Έναρξη
Γ. Χρήση Γλώσσας Έναρξη
Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου Έναρξη

Αγγίξτε την οθόνη για αναπαραγωγή