Επίπεδο Β1

Γραφικό

Ενότητα Ημ/νία Βαθμολογία Ενέργειες
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου Έναρξη
Β. Kατανόηση Γραπτού Λόγου Έναρξη
Γ. Κατανόηση Γραπτού Λόγου Έναρξη
Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου Έναρξη

Αγγίξτε την οθόνη για αναπαραγωγή