Επίπεδο Α2

Γραφικό

Ενότητα Ημ/νία Βαθμολογία Ενέργειες
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου Έναρξη
Β. Λεξιλόγιο Έναρξη
Γ. Γραμματική Έναρξη
Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου Έναρξη

Αγγίξτε την οθόνη για αναπαραγωγή