Οδηγός Νηπιαγωγού: Οδηγός Νηπιαγωγού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Κύριος στόχος του Οδηγού για τον Νηπιαγωγό και των παραρτημάτων του είναι η παρουσίαση του τρόπου διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά πρώιμης ηλικίας (4-6 ετών) στο πλαίσιο της ελληνικής ομογένειας και Διασποράς. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και όχι τόσο στις διακρίσεις της γλώσσας σε μητρική (Γ1) και δεύτερη/ξένη (Γ2).
Άλλωστε στο προαναφερθέν ηλικιακό φάσμα, η διαδικασία εκμάθησης οποιασδήποτε γλώσσας επιτελείται με φυσικό και παιγνιώδη τρόπο και όχι μέσω τυπικής και οριοθετημένης συμβατικής διδασκαλίας.
Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα όσα ακολουθούν…

comments powered by Disqus