Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ (8) (1-3)


[1] Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς λέγοντας ἅπαντας μήτε πρὸς ἔχθραν ποιεῖσθαι λόγον μηδένα μήτε πρὸς χάριν, ἀλλ᾽ ὃ βέλτιστον ἕκαστος ἡγεῖτο, τοῦτ᾽ ἀποφαίνεσθαι, ἄλλως τε καὶ περὶ κοινῶν πραγμάτων καὶ μεγάλων ὑμῶν βουλευομένων· ἐπεὶ δ᾽ ἔνιοι τὰ μὲν φιλονικίᾳ, τὰ δ᾽ ᾑτινιδήποτ᾽ αἰτίᾳ προάγονται λέγειν, ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς πολλοὺς δεῖ πάντα τἄλλ᾽ ἀφελόντας, ἃ τῇ πόλει νομίζετε συμφέρειν, ταῦτα καὶ ψηφίζεσθαι καὶ πράττειν. [2] ἡ μὲν οὖν σπουδὴ περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ πραγμάτων ἐστὶ καὶ τῆς στρατείας, ἣν ἑνδέκατον μῆνα τουτονὶ Φίλιππος ἐν Θρᾴκῃ ποιεῖται· τῶν δὲ λόγων οἱ πλεῖστοι περὶ ὧν Διοπείθης πράττει καὶ μέλλει ποιεῖν εἴρηνται. ἐγὼ δ᾽ ὅσα μέν τις αἰτιᾶταί τινα τούτων, οὓς κατὰ τοὺς νόμους ἐφ᾽ ὑμῖν ἐστιν, ὅταν βούλησθε, κολάζειν, κἂν ἤδη δοκῇ κἂν ἐπισχοῦσιν περὶ αὐτῶν σκοπεῖν ἐγχωρεῖν ἡγοῦμαι, καὶ οὐ πάνυ δεῖ περὶ τούτων οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδέν᾽ ἰσχυρίζεσθαι· [3] ὅσα δ᾽ ἐχθρὸς ὑπάρχων τῇ πόλει καὶ δυνάμει πολλῇ περὶ Ἑλλήσποντον ὢν πειρᾶται προλαβεῖν, κἂν ἅπαξ ὑστερήσωμεν, οὐκέθ᾽ ἕξομεν σῶσαι, περὶ τούτων δ᾽ οἴομαι τὴν ταχίστην συμφέρειν καὶ βεβουλεῦσθαι καὶ παρεσκευάσθαι, καὶ μὴ τοῖς περὶ τῶν ἄλλων θορύβοις καὶ ταῖς κατηγορίαις ἀπὸ τούτων ἀποδρᾶναι.


ΠΡΟΟΙΜΙΟ (§§ 1-3)
[1] Αθηναίοι, έπρεπε όλοι οι ρήτορες να μην εκφωνούν κανέναν λόγο παρασυρμένοι από έχθρα μήτε προς ευχαρίστηση των ακροατών, αλλά ό,τι ο καθένας θεωρεί καλύτερο, αυτό να προτείνει, και μάλιστα όταν συζητάτε για κοινά και ζωτικής σημασίας ζητήματα. Επειδή όμως μερικοί μιλούν παρασυρμένοι άλλοτε από εριστική διάθεση, άλλοτε από οποιαδήποτε αιτία, πρέπει εσείς, Αθηναίοι, ο λαός, παραμερίζοντας όλα τα άλλα να αποφασίσετε και να βάλετε σε ενέργεια όσα νομίζετε ότι συμφέρουν στην πόλη. [2] Το ενδιαφέρον σας περιστρέφεται στα γεγονότα της Χερρονήσου και στην εκστρατεία που εδώ και ένδεκα μήνες διενεργεί ο Φίλιππος στη Θράκη. Αλλά οι περισσότεροι λόγοι που έχουν εκφωνηθεί αναφέρονται στα όσα κάνει ή πρόκειται να κάνει ο Διοπείθης. Και όσον αφορά τις κατηγορίες που διατυπώνει κανείς εναντίον κάποιου από αυτούς που σύμφωνα με τους νόμους είναι στο χέρι σας να τους τιμωρήσετε όποτε θέλετε, νομίζω ότι σχετικά με αυτό έχετε χρονικά περιθώρια να το ερευνήσετε, είτε κρίνετε πως είναι καιρός τώρα είτε αργότερα, και δεν χρειάζεται να επιμένουμε καθόλου πάνω σ᾽ αυτό ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος. [3] Αντίθετα, όσον αφορά τα εδάφη που προσπαθεί να καταλάβει πριν από μας εχθρός της πόλης δεδηλωμένος, που βρίσκεται στην περιοχή του Ελλησπόντου με μεγάλη δύναμη και που, αν έστω και λίγο καθυστερήσουμε, δεν θα μπορούμε να τα σώσουμε, γι᾽ αυτά ακριβώς τα εδάφη πιστεύω ότι μας συμφέρει και να έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και να έχουμε κάνει τις προετοιμασίες μας το ταχύτερο δυνατόν και να μην απομακρυνόμαστε από τον στόχο αυτόν εξαιτίας των θορύβων και των κατηγοριών που αφορούν άλλα πράγματα.