Αναλυτικά προγράμματα: Επίπεδο Β2

Ο τόμος Πιστοποίηση ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς: Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, επίπεδο B2 σχεδιάστηκε με βάση τον τελευταίο τόμο Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, ο οποίος εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το 2013. Το Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα αποτελεί το επίσημο κείμενο που καθορίζει τα όρια των επιπέδων ελληνομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Ελληνική μετάφραση και έκδοση, ΚΕΓ 2008 [Common European Framework of Reference for Languages, 2001, Συμβούλιο της Ευρώπης]).

Το ΚΕΓ, με υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για πολίτες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στον ελλαδικό χώρο και οφείλουν να αποδείξουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε ποικίλα επίπεδα ελληνομάθειας ανάλογα με το επαγγελματικό τους πεδίο. Συνεπώς, για την καλύτερη ενημέρωση διδασκόντων και υποψηφίων κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου, με το οποίο πρόκειται να καλυφθούν εξεταστικές ανάγκες, ενόψει του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων που τελεί υπό διαμόρφωση, για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας, επιπέδου Β2, πολιτών εντός και εκτός της Ε.Ε. Συνοπτικό αλλά και αναλυτικό όπου πρέπει, το κείμενο αυτό λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όπως και για την πιστοποίηση αυτής. Ο διδάσκων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα μπορεί να βρει άφθονο βοηθητικό υλικό (όπως σώματα κειμένων, ψηφιοποιημένα λεξικά και άλλα εργαλεία επεξεργασίας της γλωσσικής πρώτης ύλης) στη διαρκώς ανανεούμενη «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» (www.greek-language.gr) του ΚΕΓ.

Ο παρών τόμος αποτελεί ώριμο προϊόν της συνεργασίας ομάδας ειδικών επιστημόνων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με επικεφαλής την Καθηγήτρια Νιόβη Αντωνοπούλου, στην οποία, όπως και στην κ. Σ. Βογιατζίδου, και στους λοιπούς συνεργάτες του τόμου, οφείλονται συγχαρητήρια και ευχαριστίες.

Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης
Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

comments powered by Disqus