Τα παρακάτω δείγματα εξεταστικών θεμάτων αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας όπως γινόταν μέχρι το Μάιο του 2010. Δείτε τα δείγματα για τα νέα επίπεδα ελληνομάθειας στην ακόλουθη διεύθυνση: www.greeklanguage.gr/certification/node/12

Δείγματα των εξεταστικών θεμάτων (PDF & MP3)

Α΄ Επίπεδο

Β΄ Επίπεδο

Γ΄ Επίπεδο

Δ΄ Επίπεδο

 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτιδα:

  • Πρανέντση Κατερίνα
Hide