Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

142 εγγραφές [1 - 5]

ΑΙΣΧΙΝΗΣ - Κατὰ Κτησιφῶντος

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012. Αισχίνης, “Κατά Κτησιφώντος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἀγαμέμνων

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Αγαμέμνονας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Αγαμέμνονας”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Επτά επί Θήβας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Επτά επί Θήβας”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Εὐμενίδες

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Ευμενίδες”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Ευμενίδες”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἱκέτιδες

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Ικέτιδες”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Οι τραγωδίες του Αισχύλου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1930.