Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Ἐκκλησιάζουσαι (710-729)


710φέρε νυν φράσον μοι, ταῦτ᾽ ἀρέσκει σφῷν; ΒΛ. & ΧΡ. πάνυ.
ΠΡ. βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοί,
ἵν᾽ ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα,
λαβοῦσα κηρύκαιναν εὔφωνόν τινα.
ἐμὲ γὰρ ἀνάγκη ταῦτα δρᾶν ᾑρημένην
715ἄρχειν, καταστῆσαί τε τὰ ξυσσίτια,
ὅπως ἂν εὐωχῆσθε πρῶτον τήμερον.
ΒΛ. ἤδη γὰρ εὐωχησόμεσθα; ΠΡ. φήμ᾽ ἐγώ.
ἔπειτα τὰς πόρνας καταπαῦσαι βούλομαι
ἁπαξαπάσας. ΒΛ. ἵνα τί; ΧΡ. δῆλον τουτογί·
720ἵνα τῶν νέων ἔχωσιν αὗται τὰς ἀκμάς.
ΠΡ. καὶ τάς γε δούλας οὐχὶ δεῖ κοσμουμένας
τὴν τῶν ἐλευθέρων ὑφαρπάζειν Κύπριν,
ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι κοιμᾶσθαι μόνον
κατωνάκῃ τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας.
725ΒΛ. φέρε νυν ἐγώ σοι παρακολουθῶ πλησίον,
ἵν᾽ ἀποβλέπωμαι καὶ λέγωσιν ἐμὲ ταδί·
«τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ θαυμάζετε;»
ΧΡ. ἐγὼ δ᾽ ἵν᾽ εἰς ἀγοράν γε τὰ σκεύη φέρω,
προχειριοῦμαι κἀξετάσω τὴν οὐσίαν.

ΧΟΡΟΥ


(στο Βλέπυρο και το Χρέμη)
Το λοιπόν σάς αρέσουν όλα ετούτα;
710ΒΛΕ. & ΧΡΕ. Και με το παραπάνω! ΠΡΑ. Τώρα φεύγω
στην Αγορά για να παραλαβαίνω
τα πράγματα, που θα μου παραδίνουν.
Και θα ᾽χω στο πλευρό μου μιαν τελάλισσα
φωνακλού. Για όλα πρέπει να φροντίσω.
Στρατηγίνα με βγάλαν. Θα οργανώσω
τα συσσίτια και θα σας ετοιμάσω
για την πρώτην ημέρα ωραίο ξεφάντωμα.
ΒΛΕ. Ξεφάντωμα λοιπόν; ΠΡΑ. Το λόγο μου έχετε.
(σε λίγο)
Θα κλείσω αράδα τα πορνεία! ΒΛΕ. Γιατί;
ΧΡΕ. (δείχνοντας τις γυναίκες του Χορού)
720Αυτές θα «δρέπουν» τον ανθό της νιότης.
ΠΡΑ. Κι οι σκλάβες δε θα βγαίνουν στολισμένες
να κάνουν πεζοδρόμιο και να κλέβουν
το δίκιο των ελεύθερων κυράδων.
Να πλαγιάζουν μονάχα με τους σκλάβους
και να ᾽χουν μαδημένη τη φωλιά τους.
ΒΛΕ. Απόκοντα κι εγώ μαζί σου θά ᾽ρθω
να με βλέπει ο λαός και να με δείχνει:
«Καμαρώστε τον! Είναι αυτός ο άντρας
της Στρατηγίνας». ΧΡΕ. Χάιντε, πάω κι εγώ
στο φτωχικό μου για να κουβαλήσω
στην Αγορά τα υπάρχοντά μου, αφού
τα καταγράψω και τα δεματιάσω.

ΧΟΡΟΣ
(Ο Χορός χορεύει δίχως να τραγουδά.)