Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΩΔΑΣ

Μιμίαμβοι (7.64-7.92)


ΓΥΝΗ Α
κόσου χρεΐζεις κεῖν᾽ ὃ πρόσθεν ἤειρας
65 ἀπεμπολῆ‹σαι› ζεῦγος; ἀλλὰ μὴ βροντέων
αὐτὸς σὺ τρέψῃς μέζον εἰς φυγὴν ἡμέας.
ΚΕ. αὐτὴ σὺ καὶ τίμησον, εἰ θέλεις, αὐτό
καὶ στῆσον ἧς κοτ᾽ ἐστὶν ἄξιον τιμῆς·
ὁ τεκτονῶν γὰρ οὔ σε ῥῃδίως [ῥ]ι[ν]ᾷ.
70 σκυτέων, γύναι, τὠληθὲς ἢν θέλῃς ἔργον,
ἐρεῖς τι, ναὶ μὰ τήνδε τὴν τεφρὴν κόρσην,
ἐφ᾽ ἧς ἀλώπηξ νοσσίην πεποίη[ται,
τάχ᾽ ἀλφιτηρὸν ἐργα[λ]εῖα κινεῦσι·
Ἑρμῆ τε Κερδέων καὶ σὺ κερδείη Πειθοῖ,
75 ὡς, ἤν τι μὴ νῦν ἧμιν ἐς βόλον κύρσῃ,
οὐκ οἶδ᾽ ὅκως ἄμεινον ἡ χύτρη πρήξει.
ΓΥΝΗ Β
τί τονθορύζεις κοὐκ ἐλευθέρῃ γλάσσῃ
τὸν τῖμον ὅστις ἐστὶν ἐξεδίφησας;
ΚΕ. γύναι̣, μιῆς μν[ῆ]ς ἐστιν ἄξιον τοῦτο
80 τὸ ζεῦγος, ἢ ἄνω σ᾽ ἢ κάτω βλέπειν· χαλκοῦ
ῥίνημ᾽ ὃ δή κοτ᾽ ἐστὶ τῆς Ἀθηναίης
ὠνευμένης αὐτῆς ἂν οὐκ ἀποστάξαι.
ΓΥ. Α. μάλ᾽ εἰκότως σευ τὸ στεγύλλιον, Κέρδων,
πέπληθε δαψιλέων τε καὶ καλῶν ἔργων.
85 φύλασσε κά[ρτ]α σ᾽ αὐτά· τῇ γὰρ εἰκοστῇ
τοῦ Ταυρεῶνος ἡκατῆ γάμον ποιεῖ
τῆς Ἀρ[τα]κηνῆς, κὑποδημάτων χρείη.
τάχ᾽ οὖν, τάλης, ᾄξουσι σὺν τύχῃ πρός σε,
μᾶλλον δὲ πάντως· ἀλλὰ θύλακον ῥάψαι,
90 τὰς μνέας ὅκως σοι μὴ αἱ γαλαῖ διοίσουσι.
ΚΕ. ἤν τ᾽ ἡκατ‹ῆ› ἔλθῃ, μνῆς ἔλασσον οὐκ οἴσει,
ἤν τ᾽ ἡ Ἀρτακηνή· πρὸς τάδ᾽, εἰ θέλεις, σκέπτευ.


ΓΥΝΑΙΚΑ Α
Πόσο θες για κείνο το ζευγάρι που μόλις τώρα σήκωσες,
65να το πουλήσεις; και μην βροντάς
και μας κάνεις να το βάλουμε στα πόδια.
ΚΕ. Η τιμή σου τιμή μου, αν θες, σ᾽ αυτό·
βάλ᾽ τήν τιμή και πες πόσο αξίζει.
Γιατί ο τεχνίτης εσένα εύκολα δεν ξεγελά.
70Του τσαγκάρη, κυρά μου, το έργο το αληθινό αν θες,
πες κάτι που —μά τ᾽ άσπρα μου μαλλιά,
όπου φωλιά η αλεπού έχει κάνει—
γρήγορα φαΐ θα δώσει σ᾽ όσους τα εργαλεία τους τα πιάνουν.
Ερμή, θεέ του κέρδους, και συ Πειθώ, που φέρνεις κέρδος,
75σαν τίποτα δεν πέσει μες στο δίχτυ,
δεν ξέρω πώς το τσουκάλι θα γεμίσει.
ΓΥΝΑΙΚΑ Β
Τί μουρμουρίζεις και ξεκάθαρα
ποιά είναι η τιμή δε λες;
ΚΕ. Κυρά μου, μια λίρα κοστίζει τούτο
80το ζευγάρι, θες δε θες· γιατί
και μια πεντάρα απ᾽ την τιμή, ακόμη κι αν η Αθηνά
η ίδια ν᾽ αγοράσει ήθελε, δε θα κατέβαζα.
ΓΥ. Α. Τότε σωστά η στέγη σου, βρε Κέρδωνα,
γέμισε από πολλά κι ωραία πράματα.
85Φύλα τα προσεχτικά· γιατί στις είκοσι
του μήνα η Εκάτη γάμο κάνει
της κόρης της, και παπούτσια έχει ανάγκη.
Γρήγορα ντε, κακόμοιρε, θα ᾽ρθουν, αν είσαι τυχερός,
σε σένα ασφαλώς· γι᾽ αυτό, το πορτοφόλι ράψε,
90μη σου σκορπίσουν τα λεφτά οι γάτες.
ΚΕ. Σαν έρθει η Εκάτη, ζευγάρι δε θα πάρει πιο φτηνό,
ή η κόρη της. Αυτό, παρακαλώ, βάλ ᾽το καλά στο νου σου.