Επίπεδο Γ1

Δ. Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ακούστε το κείμενο και διαλέξτε τις σωστές απαντήσεις.

Έχετε 40 δευτερόλεπτα να δείτε τις ερωτήσεις προτού αρχίσει η αναπαραγωγή. Στην συνέχεια θα έχετε ένα λεπτό προτού ακούσετε το κείμενο για δεύτερη φορά. Στο τέλος θα έχετε δύο ακόμη λεπτά για να ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας.

Στο τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί "ΕΛΕΓΧΟΣ". Για κάθε ερώτηση θα εμφανιστεί η λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», ανάλογα με την απάντησή σας. Κάνετε κλικ στην ανατροφοδότηση κάθε απάντησης για να τη διαβάσετε σε περίπτωση που δεν φαίνεται ολόκληρη.

1. Φιλοξενία σημαίνει:

2. Στα Ομηρικά έπη οι ξένοι:

3. Ο Δίας εμφανιζόταν ως ξένος με σκοπό να

4. Οι Αρχαίοι Έλληνες κάθε φορά που εμφανιζόταν ένα ξένος

5. Οι Έλληνες στις τουριστικές περιοχές διαφέρουν γιατί

Αγγίξτε την οθόνη για αναπαραγωγή