Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Α2.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Β1.

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Β2

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Γ1

Δείτε δείγματα θεμάτων επιπέδου Επίπεδο Γ2


Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Α1.

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Α2.

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Β1.

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Β2

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Γ1

Υποδειγματική εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου Επίπεδο Γ2


Τελευταία ανανέωση: 29/03/2016 09:49