Νέες εκδόσεις του ΚΕΓ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει την έκδοση των νέων έργων:

1. "ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β2. Ανεξάρτητος χρήστης" (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-75-5
και
2. "Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Γ1" (Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Μπιρμπουτζούκη, Κ. Σισμανίδου, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), ISBN978-960-7779-74-8

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ


Τελευταία ανανέωση: 21/10/2016 10:44