ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδα Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015) Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN SET: 978-960-7779-70-0, τιμή οι δύο τόμοι 40.32€. Το ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής, και καινοτομεί παρέχοντας στους χρήστες του βιβλίου –εκτός από δύο CDμε υλικό εξεταστικό, ακουστικό, και τραγούδια– πρόσβαση στο ηλεκτρονικό «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», εντός της Πύλης του ΚΕΓ. Ο χρήστης του βιβλίου μπορεί να συνδέεται με τα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας του ΚΕΓ και να περιηγείται σε ηλεκτρονικό συμπληρωματικό διδακτικό υλικό. Διατίθεται και από το ΚΕΓ.

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) μπορείτε να βρείτε εδώ
Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.


Απαντήσεις των ασκήσεων. Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων του Α' μέρους πατήστε εδώ

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων του Β' μέρους πατήστε εδώ


Το Γλωσσάρι ελληνο-αγγλικό: ΚΛΙΚ στα ελληνικά, επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (σύνταξη και επιμέλεια: Μ. Χρίτη & Κ. Πρανέντση), συνοδεύει ως βοηθητικό υλικό το αντίστοιχο βιβλίο των Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ISBN: 978-960-7779-70-0), με στόχο τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στο εν λόγω επίπεδο. Το υποστηρικτικό αυτό τεύχος καταγράφει και συγκεντρώνει τις ελληνικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, δίνοντας την αγγλική τους μετάφραση. Η αποτύπωση των σημασιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τη χρήση των λέξεων στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου, η οποία ακολούθησε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου.

Για το Γλωσσάρι πατήστε εδώ


ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους - Βασικός χρήστης
Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-64-9, τιμή 23.19€. Καινοτόμο εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, έντυπο και ηλεκτρονικό. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής, εμπλουτίζεται διαρκώς με ηλεκτρονικό υλικό, καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες, ενώ παράλληλα οδηγεί με τρόπο ευχάριστο στην Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Α1 και θέτει στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα.

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Α1 μπορείτε να βρείτε εδώ
Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων. Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ


Το Γλωσσάρι ελληνο-αγγλικό: ΚΛΙΚ στα ελληνικά, επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους (σύνταξη και επιμέλεια: Μ. Χρίτη & Κ. Πρανέντση), συνοδεύει ως βοηθητικό υλικό το αντίστοιχο βιβλίο των Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ISBN: 978-960-7779-64-9), με στόχο τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στο εν λόγω επίπεδο. Το υποστηρικτικό αυτό τεύχος καταγράφει και συγκεντρώνει τις ελληνικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, δίνοντας την αγγλική τους μετάφραση. Η αποτύπωση των σημασιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τη χρήση των λέξεων στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου, η οποία ακολούθησε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου.

Για το Γλωσσάρι πατήστε εδώ


ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α2- Βασικός χρήστης
Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-65-6, τιμή 21.17€. Καινοτόμο εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, έντυπο και ηλεκτρονικό. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής, εμπλουτίζεται διαρκώς με ηλεκτρονικό υλικό, καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες, ενώ παράλληλα οδηγεί με τρόπο ευχάριστο στην Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2 και θέτει στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα.

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Α2 μπορείτε να βρείτε εδώ


Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων. Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ


ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1- Ανεξάρτητος χρήστης. (2014)
Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου)ISBN: 978-960-7779-62-5, σελ. 383, τιμή 35.28€.Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής και καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες. Προετοιμάζει ευχάριστα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Β1 θέτοντας στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα. Καινοτομεί παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση στο ηλεκτρονικό «Κλικ στα ελληνικά».

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο B1 μπορείτε να βρείτε εδώΓια να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων. Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ


ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β2 - Ανεξάρτητος χρήστης
Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-75-5, τιμή 35,28 €.
Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής και καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες. Προετοιμάζει ευχάριστα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Β2 θέτοντας στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα.

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο B2 μπορείτε να βρείτε εδώ


Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων. Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη

Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ


"Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2"

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Παπαχατζή, Δ. Τζιμώκας, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), ISBN978-960-7779-61-8, σελ. 160, τιμή 18€. Αποτελεί πρακτική εφαρμογή των αρχών του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος για το επίπεδο Β2 («Καλή Γνώση»). Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες: (α) κατανόηση γραπτού λόγου, (β) χρήση γλώσσας, (γ) κατανόηση προφορικού λόγου, (δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) παραγωγή προφορικού λόγου. Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.


"Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Γ1"

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Μπιρμπουτζούκη, Κ. Σισμανίδου, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), ISBN978-960-7779-74-8, σελ. 191, τιμή 20€. Το υλικό είναι εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος, που ακολουθεί το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, ελληνική μετάφραση του Common European Framework). . Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες: (α) κατανόηση γραπτού λόγου, (β) χρήση γλώσσας, (γ) κατανόηση προφορικού λόγου, (δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) παραγωγή προφορικού λόγου. Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.


Τελευταία ανανέωση: 22/03/2017 15:54