Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Σιναλεζική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Kazantzakis, Nikos Sorba nam grikaya
Αναλυτική παρουσίαση