Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Βασκική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Cavafis, Constantinos P. Poema-antologia
Αναλυτική παρουσίαση