Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Αστουριάνικη

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Cavafis, Constantinos P. Veinticinco poemes
Αναλυτική παρουσίαση