Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Εβραϊκή

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Nikv im Kazanzak [Kazantzakis, Nikos] Hyrvt Mvt romz
Αναλυτική παρουσίαση