Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

119 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Σερβική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Antologija novogrčkog narodnog pesništva
BOOK Antologija grcke narodne poezije
BOOK Savremena poezija Kipra
BOOK Grcke narodne bajke
BOOK Grcke narodne bajke
BOOK Grcke narodne bajke
BOOK Brodolomi: antologija novogrcke pripovijetke I
BOOK Grčke narodne bajke
BOOK Antologija grčke ženske kratke priče
BOOK Mirivilis, Stratis Učiteljica zlatnih očiju
Αναλυτική παρουσίαση