Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Λατινική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Kavafis, Konstantinos P. Alphabetul poetic
Αναλυτική παρουσίαση