Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

489 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Ρωσική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Мечта в волне. Рассказы.
BOOK Стихи [Stikhi]
BOOK Греческие народные песни [Grecheskie narodnyje pesni] (βλ. παρατήρηση 4)
BOOK Дигенис Акрит [Digenis Akrit] (βλ. παρατηρήσεις 1,2)
BOOK Дигенис Акрит[Digenis Akrit], (βλ.παρατηρήσεις 1,2)
BOOK
BOOK Элитис, О. [Elitis, O.], Сеферис, Г. [Seferis, G.]. Стихи [Stikhi]
BOOK Автоному, Э.[ Aftonomu, E.], Алитерсис, Г. [Alithersis, G.], Ангелидис, С. [Angelidis , S.], Батис, Т. [Batis, T.], Валдасаридис, П. [Valdasaridis, P.], Галатопулос, Х. [Galatopulos, Kh.], Грекос, К. [Grekos, K.], Иоанниду-Адамиду, [И. [Ioannidu-Adamidu], I.] Иоанну , М. [Ioannu, M.], Карнерас, К. [Karneras, K.], Кацелли, Р. [Katselli, R.], Кирьякидис, А. [Kirjakidis, A.], Клеантус, К. [Kleanthus, K.], Клиридис, Р. [Kliridis R.], Клитидис, С. [Klitidis, S.], Клоккарис, А. [Klokkaris, A.], Кринэос, П. [Krineos, P.], Ксютас, П. [Ksjutas, P.], Куртеллас, А. [Kurtellas A., ], Куцулидис, А. [Kuculidis, A.], Ладаки-Филиппу Н., [Ladaki-Filippu, N.], Ланитис, Н. [Lanitis, N.], Ликавгис, А. [Likavgis, A.], Лимпертис [D. Limpertis], Маленис, Л. [Malenis, L.], Маратевтис, М. [Maratevtis, M.], Менардос С., [Menardos, S], Мелас, Т. [Melas, T.], Меранос, П. [. Meranos, P], Михаилиди, А. [Michailidi, A.], Михаилидис, В. [Michailidis, V], Народные песни, сказки [Narodnye pesni, skazki] Николаидис, Н. [Nikolaidis, N.], Олимпиу, К. [Olimpiu, K.], Онуфриу, А. [Onufriu, A.], П. Левендис, Д. [Levendis, P.], Павлидис, А. [Pavlidis, A.], Папалазару, С. [Papalazaru, S.], Пасярдис, М. [Pasjardis, M.], Пентарас, Н. [Pentaras, N.], Пеониду, Э. [Peonidu, E.], Пиеридис, Т. [Pieridis, T.], Пилиотис, А. [Piliotis, A.], Пилиоту, М. [Piliotu, M.], Пиллас, А. [Pillas, A.], Прендзас, Р. [Prentzas, R.], Пульхериу, К. [Pulkheriu, K.], Родини, А. [Rodini, A.], Россидис, К. [Rossidis, K.], Соломониду, Л. [Solomonidu, L.], Тавитян, А. [Tavitjan, A.], Теохаридис, С. [Theokcharidis, S.], Токас, К. [Tokas K.], Филакту, А. [Filaktu, A.], Филиппу-Пиеридис, Й. [Filippu-Pieridis, J.], Флогас, Н. [Flogas, N.], Хаджииоанну, К. [Chatziioannu, K.], Хаджисотириу, Ф. [Chatzisotiriu, F.], Хаджиханна, Ф. [Chatzikchanna, F.], Хаккы, Ю, [ Chakky, J.], Хрисанфис, К. [Chrisanthis, K.], Эвгениу, А. [Evgeniu, A.], Эрель, Р. [Erel, R.], Яннидис, Л. [Jannidis, L.], Яшин, Н. [Jashin, N. ]. Мы - Киприоты! Сборник произведений писателей Кипра [My - Kiprioty! Sbornik proizvedenij pisatelej Kipra]
BOOK Кавафис, Константинос [Kavafis, Konstantinos] Проза [Proza]
BOOK Кавафис, Константинос [Kavafis, Konstantinos] Лирика [Lirika]
Αναλυτική παρουσίαση