Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

2 items total [1 - 2]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Γεωργιανή

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK ათანასიადისი, ტასოს, აპოსტოლიდისი, რენოს, ასიმაკოპუოსი, კოსტას, აქსიოტი, მელპო, დიმიტრიუ, სოტირისm, ვალტინოსი, თანასის, ვენეზისი, ილიას, ვიზიინოსი, გიორგოს, იოანუ, გიორგოს, კარაღაცისი, მ. კასდაღლისი, ნიკოს, კესარიდისი, იანის, კონდოიანისი, პანდელის, კონდოღლუ, ფოტის, მილიონისი, ხრისტოფოროს, მირივილისი, სტრატის, ნიკოლაიდუ, სოფია, ნოლასი, დიმიტრის, პაპადიამანდისი, ალექანდროს, პაპადიმიტრაკოპულოსი, ილიას ხ., პატაძისი, სოტირის, პენძიკისი, ნიკოს-გავრიილ, სამარაკისი, ადონის, სარანდი, გალატია), სკამბარდონისი, გიორგოს, სკარიგასი, იანის, სურუნისი, ადონის, ტაცოპულოსი, პეტროს, ტახცისი, კოსტას, უტირასი, დიმოსთენის, ღონატასი, ე[პამინონდას] ხ, ციამბუსისი, ვასილის, ცირკასი, სტრატის, ციცელი, კეი, ხაკასი, მარიოს, ხაძისი, დიმიტრის, ხაძოპულოსი, მოსტანდინოს. თანამედროვე ბერძნული მოთხრობიႱ ანთოლოგია
BOOK კაზანძაისი, ნიკოს [Kazantzakis, Nikos] Askeza – Salvatores Dei, translated by Tamar Mesxi. Mecniereba, Tbilisi 1997.
Αναλυτική παρουσίαση