Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

169 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Πολωνική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Vitti, Mario Historia literatury nowogreckiej
BOOK Poezye Alexandra Chodźki
BOOK Aforyzmy Greków
BOOK Aforyzmy Greków
BOOK Aforyzmy Greków
BOOK (βλ. παρατηρήσεις) Miłość Greków
BOOK (βλ. παρατηρήσεις) W magii światła
BOOK Dijenis Akritas
BOOK Gminna Pieśń Greków. Antologia
BOOK Bajki, baśnie i bajdy ludu greckiego: antologia, cz. 1.
Αναλυτική παρουσίαση