Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Ομάδα: Urdu

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Papastratou, Danae G. Human Orizons: Polyglot Poetry
Αναλυτική παρουσίαση