Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

401 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Ρουμανική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK Poveşti populare grece
BOOK Inelul vrãjit (Poveşti populare)
BOOK Împãrãteasa pãsãrilor şi a vântoaselor (Poveşti populare greceşti)
BOOK Neghina între grâu sau Religie şi fãţãrnicie. Dramã în trii akte tradusã din greceşte de G. O.
BOOK Ienicerii. Traductie liberã din limba ellenă de Atanasie N. Pâcleanul.
BOOK Sebastian. O micã dramã tradusã din limba greceascã de Vasile Peltechi.
BOOK Moartea lui Ioachim Murat. Episodã dramaticã cu un tablou.
BOOK Aspasia. O nuvelã forte interesantã.
BOOK Din traducerile mele (Culegere de nuvele morale traduse din greacã).
BOOK Din traducerile mele
Αναλυτική παρουσίαση