Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΔΙΑΥΛΟΣ υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρόγραμμα οργανώνεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα http://diavlos.greeklanguage.gr/ και ο πρώτος κύκλος άρχισε να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2014.
Συγκεκριμένα, ο ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά την από απόσταση επιμόρφωση και υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε συγκεκριμένες περιοχές (Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία), όπου παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για την προώθηση και στήριξη της ελληνομάθειας.

Ο Δίαυλος αποτελεί ένα ακόμα πρόγραμμα του ΚΕΓ στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας υποστήριξης των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα, παγκοσμίως, μέσω των Νέων Τεχνολογιών.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι δύο:

α. να ενισχύσει την ελληνομάθεια των επιτόπιων διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα,

β. να στηρίξει τη διδακτική προσπάθεια των επιτόπιων διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα.

Με βάση τους κύριους αυτούς στόχους έχουν οργανωθεί τέσσερις (4) ενότητες που οργανώνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη γλωσσική ενίσχυση των διδασκόντων και το δεύτερο τη διδακτική τους υποστήριξη. Οι τέσσερις αυτές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Α. Γραμματική
Β. Σύνταξη
Γ. Λεξιλόγιο
Δ. Πολιτισμικά στοιχεία

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω του διαύλου επικοινωνίας και επιμόρφωσης που ανοίγει η ομάδα εργασίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προς τους διδάσκοντες.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία:


Τελευταία ανανέωση: 02/10/2014 14:42