ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Γ1 - Ικανός χρήστης. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-83-0.

Καινοτόμο σύγχρονο διδακτικό εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 είτε/και έχουν στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας στην ελληνική γλώσσα . Αποτελείται από 12 ενότητες (8 που προετοιμάζουν τον μαθητή για το επίπεδο Γ1 και 4 επαναληπτικές για επανάληψη λεξιλογίου και γραμματικής). Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Γ1 μπορείτε να βρείτε εδώ

Κείμενα ΚΠΛ

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων.

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Απαντήσεις των ασκήσεων. (Σύνταξη & επιμέλεια: Κρίστι Γιακουμάκου, Ουρανία Κοντούλα, Κατερίνα Πλασταρά).

Τελευταία ανανέωση: 09/11/2022 14:20