ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1 - Ανεξάρτητος χρήστης. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου)ISBN: 978-960-7779-62-5, σελ. 383. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής και καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες. Προετοιμάζει ευχάριστα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Β1 θέτοντας στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα. Καινοτομεί παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση στο ηλεκτρονικό «Κλικ στα ελληνικά».

Δείγμα του ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο B1 μπορείτε να βρείτε εδώ

e-ΚΛΙΚ στα ελληνικά - Συμπληρωματικό υλικό για το εγχειρίδιο "ΚΛΙΚ στα Ελληνικά, Β1"

1. Πρόσθετο υλικό
2. Κείμενα ΚΠΛ

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Απαντήσεις των ασκήσεων.


Κλικ στα ελληνικά. Απαντήσεις των ασκήσεων (Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη).


Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ

Γλωσσάρι Έλληνο-Αγγλικό.


Το Γλωσσάρι ελληνο-αγγλικό: ΚΛΙΚ στα ελληνικά, επίπεδο B1 (σύνταξη και επιμέλεια: Κ. Πρανέντση & A. Mαργώνη), συνοδεύει ως βοηθητικό υλικό το αντίστοιχο βιβλίο των Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου (ISBN: 978-960-7779-62-5), που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με στόχο τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στο εν λόγω επίπεδο. Το υποστηρικτικό αυτό τεύχος καταγράφει και συγκεντρώνει τις ελληνικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, δίνοντας την αγγλική τους μετάφραση. Η αποτύπωση των σημασιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τη χρήση των λέξεων στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου, η οποία ακολούθησε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου.


Για το Γλωσσάρι πατήστε εδώ


Τελευταία ανανέωση: 24/10/2019 11:43