"ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδα Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015) Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας." (Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN SET: 978-960-7779-70-0.

Το ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής, και καινοτομεί παρέχοντας στους χρήστες του βιβλίου δύο CD με υλικό εξεταστικό, ακουστικό, και τραγούδια και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», εντός της Πύλης του ΚΕΓ. Ο χρήστης του βιβλίου μπορεί να συνδέεται με τα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας του ΚΕΓ και να περιηγείται σε ηλεκτρονικό συμπληρωματικό διδακτικό υλικό. Διατίθεται και από το ΚΕΓ.

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για τον τόμο Α'
Συμπληρωματικές Ασκήσεις για τον τόμο B'Απαντήσεις των ασκήσεων.

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Απαντήσεις των ασκήσεων. (Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη).

Γλωσσάρι Έλληνο-Αγγλικό.


Το Γλωσσάρι ελληνο-αγγλικό: ΚΛΙΚ στα ελληνικά, επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών)
(σύνταξη και επιμέλεια: Μ. Χρίτη & Κ. Πρανέντση), συνοδεύει ως βοηθητικό υλικό το αντίστοιχο βιβλίο των Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ISBN: 978-960-7779-70-0), με στόχο τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στο εν λόγω επίπεδο. Το υποστηρικτικό αυτό τεύχος καταγράφει και συγκεντρώνει τις ελληνικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, δίνοντας την αγγλική τους μετάφραση. Η αποτύπωση των σημασιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τη χρήση των λέξεων στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου, η οποία ακολούθησε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου.

Για το Γλωσσάρι πατήστε εδώ


Τελευταία ανανέωση: 26/03/2021 09:42