ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους - Βασικός χρήστης. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-64-9.

Καινοτόμο εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, έντυπο και ηλεκτρονικό. Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής, εμπλουτίζεται διαρκώς με ηλεκτρονικό υλικό, καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες, ενώ παράλληλα οδηγεί με τρόπο ευχάριστο στην Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Α1 και θέτει στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα.

Συμπληρωματικό υλικό για το εγχειρίδιο "ΚΛΙΚ στα Ελληνικά, A1":
1. Ασκήσεις ΚΠΛ
2. Ασκήσεις ΚΓΛ
3. Κείμενα ΚΠΛ
Απαντήσεις των ασκήσεων.


ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Απαντήσεις των ασκήσεων (Σύνταξη & επιμέλεια: Κατερίνα Πρανέντση - Μαίρη Χρίτη).
Για τις Απαντήσεις των ασκήσεων πατήστε εδώ

Γλωσσάρι Έλληνο-Αγγλικό.

Το Γλωσσάρι ελληνο-αγγλικό: ΚΛΙΚ στα ελληνικά, επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους (Σύνταξη και επιμέλεια: Μ. Χρίτη & Κ. Πρανέντση), συνοδεύει ως βοηθητικό υλικό το αντίστοιχο βιβλίο των Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου που εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ISBN: 978-960-7779-64-9), με στόχο τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στο εν λόγω επίπεδο. Το υποστηρικτικό αυτό τεύχος καταγράφει και συγκεντρώνει τις ελληνικές λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, δίνοντας την αγγλική τους μετάφραση. Η αποτύπωση των σημασιών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τη χρήση των λέξεων στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου, η οποία ακολούθησε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου.Για το Γλωσσάρι πατήστε εδώ


Τελευταία ανανέωση: 26/03/2021 09:55